logo header
[ベトエキスパート]ベトナムビジネスの面倒をゼロに

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website vietexpert.jp và chọn mục đăng ký tài khoản.

Bước 2: Khách hàng điền vào phiếu đăng ký mở tài khoản thông tin của Cá nhân/Công Ty/Tổ chức muốn sử dụng dịch vụ và chọn “gửi”.

Bước 3: GIAI BREAKTHROUGH tiếp nhận thông tin đăng ký, liên hệ xác nhận và hướng dẫn khách hàng thực hiện thanh toán hoặc khách hàng có thể tự thực hiện theo nội dung tại mục Hướng dẫn thanh toán.

Bước 4: GIAI BREAKTHROUGH cung cấp tài khoản đăng nhập để khách hàng sử dụng các dịch vụ trên website vietexpert.jp sau khi đã xác nhận thanh toán thành công.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể gửi thông tin cần giải đáp về email info@vietexpert.jp hoặc liên hệ hotline 028-3821-8167 để được tư vấn và hướng dẫn đăng ký tài khoản.

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Để sử dụng các dịch vụ tại website vietexpert.jp, khách hàng vui lòng thanh toán trực tiếp đến tài khoản của GIAI BREAKTHROUGH theo thông tin chuyển khoản như sau:

 • Chủ tài khoản: CONG TY TNHH GIAI BREAKTHROUGH
 • Số tài khoản: 1035360173
 • Chi nhánh ngân hàng: VIETCOMBANK
 • Nội dung chuyển khoản: Tên Cá nhân/Công Ty/ Tổ chức sử dụng dịch vụ + Số điện thoại/Mã số thuế + Dangkytaikhoan

Khách hàng gửi lại thông tin hoặc hình ảnh thông báo đã chuyển khoản thành công vào info@vietexpert.jp hoặc liên hệ trực tiếp hotline 028-3821-8167. GIAI BREAKTHROUGH sẽ tiến hành xác nhận và cung cấp tài khoản đăng nhập để khách hàng sử dụng các dịch vụ trên website vietexpert.jp

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tổng quan
Chào mừng bạn đến với CÔNG TY TNHH GIẢI BREAKTHROUGH (sau đây gọi tắt là “GIAI BREAKTHROUGH” hoặc “chúng tôi”). Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi đăng ký, sử dụng các Dịch vụ tại GIAI BREAKTHROUGH bởi nó chứa các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ tại GIAI BREAKTHROUGH.

Website và những Dịch vụ được đăng tải trên website vietexpert.jp đều thuộc sở hữu của GIAI BREAKTHROUGH. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ này đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này (sau đây được gọi tắt là “TTSD”).

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền điều chỉnh, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản TTSD mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng tải công khai trên website của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi và/hoặc sử dụng Dịch Vụ của GIAI BREAKTHROUGH sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản của TTSD đã được cập nhật.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản TTSD mâu thuẫn với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, các điều khoản còn lại của TTSD vẫn giữ nguyên giá trị.

 • Điều 1:Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/hoặc sử dụng dịch vụ:
  Bạn bị cấm/không được phép sử dụng dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế điều chỉnh dịch vụ hoặc các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi dưới đây:
  • 1.1Bạn lưu trữ, tạo liên kết, truyền bá hoặc trung chuyển cho các dữ liệu: Mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến: Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
   Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
   Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
   Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
   Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.
  • 1.2 Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn: xâm phạm đến quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, xâm phạm đến quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, bí mật kinh doanh) hoặc các hành vi khác xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
  • 1.3Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác dùng bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
  • 1.4 Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.
  • 1.5Bạn giả mạo tổ chức, cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của GIAI BREAKTHROUGH và/hoặc phát tán, tuyên truyền thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật nhằm xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
  • 1.6 Bạn có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.
  • 1.7 Bạn vi phạm các chính sách về gửi thư rác theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác.
  • 1.8Bạn sử dụng dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
  • 1.9Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet, ngoài các trường hợp đề cập tại Điều này.
 • Điều 3:Quyền và trách nhiệm của GIAI BREAKTHROUGH
  Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, GIAI BREAKTHROUGH có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Bên cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
  • 3.1GIAI BREAKTHROUGH cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ do mình cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của GIAI BREAKTHROUGH và trong phạm vi quyền hạn của Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào GIAI BREAKTHROUGH sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn, và sẽ không chủ động xử lý thay đổi dữ liệu nếu bạn cung cấp thông tin không phù hợp hoặc chính xác.
  • 3.2Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của GIAI BREAKTHROUGH với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác theo quy định tại Điều 3 TTSD này và trong phạm vi trách nhiệm của Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.
  • 3.3GIAI BREAKTHROUGH có trách nhiệm đưa ra các biện pháp phòng ngừa để bảo mật các dữ liệu tránh khỏi các mất mát, sử dụng sai, truy cập trái phép hoặc phá hủy các dữ liệu. GIAI BREAKTHROUGH có quyền yêu cầu bạn phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.
  • 3.4Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng, GIAI BREAKTHROUGH có quyền đơn phương tạm ngừng, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ theo Điều 6 của chính sách này và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành
 • Điều 4:Quy định về thanh toán
  • 4.1Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại mục Hướng Dẫn Thanh Toán. GIAI BREAKTHROUGH không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.
  • 4.2GIAI BREAKTHROUGH sẽ xuất hóa đơn điện tử sau khi nhận đầy đủ thanh toán từ Quý Khách và dịch vụ được kích hoạt thành công. Hóa đơn điện tử được xuất cho chính chủ thể đứng tên sở hữu dịch vụ.
  • Ví dụ 1Dịch vụ đăng ký với tên chủ thể là: Công ty Cổ phần XYZ thì GIAI BREAKTHROUGH xuất hóa đơn điện tử cho Công ty Cổ phần XYZ, không được xuất hóa đơn cho công ty hoặc cá nhân khác.
  • Ví dụ 2 Dịch vụ đăng ký với tên chủ thể là: Ông Nguyễn Văn A (Có thể ông A là Giám đốc, người liên hệ của Công ty Cổ phần XYZ), thì GIAI BREAKTHROUGH cũng chỉ xuất hóa đơn điện tử cho Nguyễn Văn A, không xuất hóa đơn cho Công ty Cổ phần XYZ.
 • Điều 5:Quy định về gia hạn dịch vụ
  • 5.1Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại GIAI BREAKTHROUGH.
  • 5.2Khách hàng chủ động liên hệ với GIAI BREAKTHROUGH và tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ trước 10 (mười) ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng Dịch Vụ. Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi GIAI BREAKTHROUGH nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 03 ngày kể từ thời điểm GIAI BREAKTHROUGH nhận đủ phí dịch vụ gia hạn.
  • 5.3GIAI BREAKTHROUGH không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.
 • Điều 6:Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ
  • 6.1Dịch vụ do GIAI BREAKTHROUGH cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng, ngoại trừ quy định tại Điều 6.2 Thỏa thuận này.
  • 6.2GIAI BREAKTHROUGH có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau:
   • 6.2.1Bạn có hành vi vi phạm quy định tại TTSD này, Điều khoản cuối: Các điều khoản sử dụng dịch vụ của TTSD và các Hợp đồng, Phụ lục khác có liên quan trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
   • 6.2.2 Bạn không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết theo Điều 2.5 của TTSD này.
   • 6.2.3Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc từ phía Nhà cung cấp đối với các Dịch Vụ tương ứng.
   • 6.2.4 Bạn không thực hiện việc gia hạn và thanh toán các khoản phí quá hạn sử dụng dịch vụ cho GIAI BREAKTHROUGH trong thời hạn 10 ngày, kể từ thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ. GIAI BREAKTHROUGH không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp không thanh toán phí hoặc thanh toán quá hạn nêu trên.
   • 6.2.5 Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 • Điều 7:Hỗ trợ khách hàng
  • 7.1GIAI BREAKTHROUGH không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. GIAI BREAKTHROUGH cũng không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng.
  • 7.2GIAI BREAKTHROUGH cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho người quản lý được chỉ định của bạn theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho dịch vụ.
 • Điều 8:Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm
  • 8.1Trong mọi trường hợp, GIAI BREAKTHROUGH không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.
  • 8.2GIAI BREAKTHROUGH không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.
  • 8.3GIAI BREAKTHROUGH không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi dữ liệu khi bị lây nhiễm từ vi-rút hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng phải đồng ý thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của GIAI BREAKTHROUGH thường xuyên, đặc biệt là trước thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. GIAI BREAKTHROUGH sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan đến dữ liệu của khách hàng.
  • 8.4Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).
  • 8.5Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
  • 8.6Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn)) từ: (i) dịch vụ của GIAI BREAKTHROUGH; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (iv) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (v) sản phẩm hoặc thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vi) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ.
 • Điều 9:Bảo mật thông tin khách hàng
  GIAI BREAKTHROUGH tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với mục Chính sách bảo mật.
 • Điều 10:Dịch vụ miễn phí
  Trong phạm vi pháp luật cho phép và định hướng hoạt động, GIAI BREAKTHROUGH có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Phạm vi dịch vụ miễn phí tùy thuộc vào sự quyết định của GIAI BREAKTHROUGH.

  Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của GIAI BREAKTHROUGH đều thuộc về GIAI BREAKTHROUGH hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của GIAI BREAKTHROUGH, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của GIAI BREAKTHROUGH.

  Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được tạo bởi GIAI BREAKTHROUGH trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong một phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng GIAI BREAKTHROUGH đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được tải các tập tin để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tập tin này.

  Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

  Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. GIAI BREAKTHROUGH sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong thời gian hợp lý khi có sự thay đổi hoặc cải tiến chức năng dịch vụ của mình.

KHIẾU NẠI DỊCH VỤ

Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng

Khiếu nại của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ là việc khách hàng, bao gồm cá nhân, tổ chức theo quy định dịch vụ của GIAI BREAKTHROUGH và quy định của pháp luật, đề nghị GIAI BREAKTHROUGH xem xét lại các hành vi, quyết định trong quá trình cung cấp dịch vụ của GIAI BREAKTHROUGH khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái với các quy định trên, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng được xây dựng nhằm đảm bảo việc giải quyết khiếu nại diễn ra theo đúng trình tự khoa học, hiệu quả. Từ đó giúp các hoạt động của GIAI BREAKTHROUGH tuân theo đúng quy định, trách nhiệm của Nhà đăng ký cũng như đúng quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh công ty và sự hài lòng, trung thành của khách hàng.

Nguyên tắc chung
Khách hàng sử dụng dịch vụ của GIAI BREAKTHROUGH được bảo đảm các quyền lợi hợp pháp theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật.

Mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng dịch vụ đều được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, trên tinh thần cầu thị, thiện chí. Thời gian giải quyết tối đa trong vòng 20 ngày.

Việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng được ghi nhận và trả lời bằng văn bản. Tuân thủ đúng theo quy định của GIAI BREAKTHROUGH và quy định của pháp luật hiện hành.

Trình tự, thủ tục giải quyết

 • Bước 1:Tiếp nhận phản ánh, khiếu nại
  Khi có thắc mắc, hoặc khiếu nại về chất lượng dịch vụ, khách hàng liên hệ với GIAI BREAKTHROUGH qua các hình thức sau:
  • Gọi điện thoại đến: 028-3821-8167
  • Gửi email đến địa chỉ: info@vietexpert.jp
  • Gửi Văn bản khiếu nại qua bưu điện: 8/8 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

  Lưu ý: Trong văn bản khiếu nại bằng hình thức văn bản thông thường hay thư điện tử vui lòng ghi rõ nội dung phản ánh, khiếu nại, yêu cầu cần giải quyết và cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến dịch vụ và việc sử dụng dịch vụ.
 • Bước 2:Giải quyết
  • 2.1Giải quyết lần đầu

   Ngay khi nhận được văn bản khiếu nại từ Khách hàng, GIAI BREAKTHROUGH có trách nhiệm lập Phiếu tiếp nhận, trong đó ghi nhận nội dung sự việc, ý kiến phản ánh và yêu cầu của khách hàng.

   Trường hợp Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin và có thể giải quyết được ngay: Bộ phận giải quyết khiếu nại phân công nhân viên giải quyết, thực hiện trả lời, xử lý ngay khiếu nại cho Khách hàng nếu các nội dung Khách hàng khiếu nại nằm trong quy chế, chính sách, thông tin đã được ban hành. Tiến hành ghi lại nội dung Khách hàng phản ánh sau khi kết thúc cuộc trao đổi.
   Trường hợp Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin và chưa thể giải quyết được ngay: Bộ phận giải quyết khiếu nại tiến hành giải quyết khiếu nại theo thời hạn quy định tại nguyên tắc chung.
   Trường hợp Khách hàng chưa cung cấp đầy đủ thông tin: Trong vòng 48h, bộ phận giải quyết khiếu nại sẽ yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm thông tin. Thời hạn giải quyết được tính từ khi GIAI BREAKTHROUGH nhận được đầy đủ thông tin từ Khách hàng. Nếu cần thiết phải làm việc trực tiếp với Khách hàng, bộ phận giải quyết khiếu nại sẽ liên hệ Khách hàng để xác nhận lịch hẹn và gửi Thư mời khách hàng về việc đến làm việc trực tiếp tại văn phòng của GIAI BREAKTHROUGH.

   Lưu ý:
   • Thời hạn giải quyết có thể được xử lý ngay hoặc được rút ngắn nếu vụ việc không quá phức tạp hoặc đòi hỏi sự tham gia giải quyết của nhiều bên.
   • Kết quả giải quyết thể hiện dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử.
  • 2.2Giải quyết lần 2 (nếu phát sinh)
   • Nếu khách hàng chưa/không đồng ý với phương án giải quyết của GIAI BREAKTHROUGH, chúng tôi sẽ liên hệ Khách hàng để xác định lý do và có văn bản trả lời trong vòng 48h hoặc gửi Thư mời (lần 2) cho Khách hàng với mong muốn đạt được sự thỏa thuận giữa hai bên.
   • Nếu khách hàng vẫn không/chưa đồng ý với giải quyết lần 2 của GIAI BREAKTHROUGH, thì có thể gửi thực hiện thủ tục khiếu nại đến cơ quan quản lý cấp trên hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân/Trọng tài có thẩm quyền để giải quyết.

   Bước 3: Kết thúc khiếu nại
   • Lưu thông tin vụ việc khiếu nại;
   • Tổng kết, rút kinh nghiệm từ việc giải quyết khiếu nại;
   • Cải tiến quy trình, sản phẩm.